Mitsubishi


Mitsubishi Outlander PHEV: Typ 1, 1-faset, 16A, 3,7kW