Toyota


Toyota RAV 4 2020: 1-faset 30A, 6,6kW


Toyota Prius 2018: 1-faset 16A, 3,7kW Typ 2


Toyota Prius 2012: 1-faset 16A, 3,7kW Typ 1